hír

„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?”

 

Mk 13,35

 
FacebookGoogle bookmarkTwitter
            Ilyenkor ősszel a betakarítás és szüretek után felerősödik az emberben a hála érzet. A baptista gyülekezetekben, ebben az időszakban tartják a hálaadó istentiszteleteket. A mi gyülekeztünk az idén október utolsó vasárnapján, ünnepélyes istentiszteleten fejezte ki Isten iránt érzett háláját. Vendégeink is voltak Diósgyőrből,  a Nyitott Ajtó gyülekezet testvérisége, lelkipásztoruk Bódis Sámuel vezetésével. A hálaadásba ők is bekapcsolódtak, így épültünk egymás megtapasztalásai és bizonyságai által.
Az idei hálaadó asztal rendhagyó módon készült. Istentiszteletünk elején néhány testvérünk a közösség nevében sorakoztatta fel a hálaadó asztalra szánt dolgokat. Alábbiak szerint:
Bevezetés:
Krón 1. 29,9a
„És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az ÚRnak.
Amiért külön is hálát adunk Istenünknek!”
 
V Í Z
Jn. 4,13-14
Jézus így válaszolt neki: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból avízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”
 Z Ö L D S É G
Dán. 1,12-15
„Tégy próbát szolgáiddal tíz napig! Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig. Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek.”
 
V I R Á G
Ézs. 40,8
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”
 

G Y Ü M Ö L C S
Zsolt. 1,3
„Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.”
Gal. 5,22-23
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
 
G Y E R T Y A
Lk. 11,33
„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot.”
 

M É R G E Z Ő K
5Móz. 32,32b
„bogyóik mérges bogyók, keserűek…” NEM SZABAD MEGENNI!
 
V Á R O S
Jer. 29,7
„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!”
 

O R S Z Á G
Mt. 6,13b
„mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.”
 
 
K E N Y É R
Mt. 6,11„mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,”Jn. 6,48
„Én vagyok az élet kenyere.”
 
 
I G E
 
 Mt. 4,4
 „Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."”
 1Tim. 4,9
 „Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó”
 
Elkészült az oltár!


A szolgálatok végeztével közös ebéden vehettünk részt, és személyes beszélgetésekben ismertük meg egymást. Személyes bizonyságtételek által is dicsőítettük Mennyei Atyánkat. Majd a délutáni Istentisztelet alatt sok énekkel, igehirdetéssel, és bizonyságtétel magasztaltuk a Megváltót.
A búcsú nem ment gyorsan, mert jól éreztük magunkat egymás társaságában. Nagy öröm és hála járta át minden résztvevő szívét és lelkét, és hiszem sokáig emlékezni fogunk erre a napra.
 
Köszönjük szépen!

Módosítás: (2011. november 16. szerda, 15:20)
 
 
 
 
 

Ma 2024. április 25, csütörtök, Márk napja van.