hír

„Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.”
Lukács 21,26
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

Virágvasárnap = Örömünnep. Általában ez a gondolat jellemzi összejöveteleinket ezen a napon. Ezt tükrözte a gyerekek szolgálata, a versek, és a rengeteg ének is. De vajon mi is az ami ezt a napot jellemezte azon a napon, amikor az Úr Jézus és Jeruzsálem lakói először ezt átélték?!

 Lelkipásztorunk, Nagy Sándor három pontba rendezte ezzel kapcsolatos gondolatait:

1. Isten lépett, nem nézte és nem nézi közömbösen az emberek életét, ezért küldte el egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust közénk – áldott aki eljött az Úr Isten nevében! Isten tehát készített megoldást az ember számára. De ismerjük-e ezt a megoldást?

2. Az emberek elképzelése, elvárásai azonban nem egyeztek meg az Ő küldetésével és céljaival. Sokszor hallani azt a véleményt a Kicsoda neked Jézus? kérdésre, hogy „Jézus az, akinek akarom”. De Ő soha nem lesz az akinek akarod/akarom! Sőt inkább az a kérdés, én leszek-e az és olyan, akinek Ő akar engem látni és formálni?

3. A Virágvasárnap tehát minden embernek válaszolnia kell Isten kérdésére: Te elfogadod-e az én megoldásomat saját életedre, vagy még mindig saját tervekben gondolkozol?

 

Viragvas2017

 
 
 
 
 

Ma 2024. április 25, csütörtök, Márk napja van.