hír

" A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.  A szeretet soha el nem fogy. "  Kor I. 13:4-8
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

U001A Rákospalotai Baptista Gyülekezet értesülve az Ungváron élő magyar baptista testvéreink /15 – 20 fő/ nehéz anyagi helyzetéről, elhatározta, hogy a Biblia ajánlását figyelembe véve segítséget nyújt a lehetőségeinek mértéke szerint.

A gyülekezet 65 tagja – többségében már nyugdíjas – átérezve az ungvári testvérek nehéz helyzetét,

a Szentlélek késztetésére 700.000,-Ft önkéntes adománnyal sietett a testvéreink segítségére.

Ebből az adományból 400.000,-Ft-ot 2015. szeptember 20-án egy 7 tagú gyülekezeti delegáció, a lelkipásztor Nagy Sándor vezetésével személyesen vitte el és adta át.

Az ungvári testvérek egy hálaadó napi ünnepségben fogadták testvéreinket.U002

Könnyes szemekkel, buzgó imádságokban adtak hálát a jó Istennek a gondviselésért, amit a rákospalotaiakon keresztül kaptak, ami nagy segítség a mindennapi szükségleteikre.

A nehéz helyzetükben elmondott bizonyságtételek erőt és bátorítást adtak a segítséget vivőknek, hogy mit jelent naponta megélni a Bibliában található igazságokat:

„Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat (szükségeiteket) az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” Fil 4:6-7

U003Az ungvári testvérek szeretetét és háláját egy közös szeretetvendégség keretében, valamint egy-egy személyes úti csomag átadásával fejezték ki.

A Rákospalotai Gyülekezet továbbra is tartja a kapcsolatot és a szükség és lehetőség szerint igyekszik a jövőben is segíteni.

 
 
 
 
 

Ma 2024. április 25, csütörtök, Márk napja van.