hír

„Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, a melyeket én parancsolok néked e mai napon;”
5Móz 8,11
 
FacebookGoogle bookmarkTwitter

A Magyar Értelmező Szótár szerint a  KÖZÖSSÉG = „ közös eszmék, célok által egyesített emberek csoportja.”

közös eszme     : Isten igazságainak elfogadása

közös cél             : isten igazságainak képviselete (só és világosság)

BH 12

„Hisszük, hogy az újszövetségi gyülekezet azoknak az újjászületett és bemerített hívőknek a közössége, akik Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadják és az ő Igéje szerint élnek. (1kor 12:13; Apcs 2:41; Jn 10:27, Ef 5:24)

Valljuk, hogy az újszövetségi gyülekezet nyilvánvaló ismertetőjegyei: a tiszta igehirdetés, a bemerítés és az úrvacsora Ige szerinti alkalmazása, az imádkozás és az éneklés, az önkéntes adakozás, a szeretetszolgálat és a gyülekezeti fegyelem.”(Apcs 2:42, 2Jn 9:10, 1Kor 16:2, Zsid 13:16, 1Kor 14:40, Gal 6:1, 1Thess 5:14)

Közösség megélésének napja

BH 17

„Hisszük, hogy Isten a nyugalomnapot lelki és testi felüdülésünkre ajándékozta. Ezen a napon időnk javát igetanulmányozásra, istentiszteleteken való részvételre, imádságra, a kö-zösség gyakorlására és a testvéri szeretet ápolására szenteljük.” (1Móz 2:1-3, Zsolt 118:24, Zsolt 8:11, Zsolt 122:1, Zsolt 133:1-3 )

 
 
 
 
 

Ma 2024. július 15, hétfő, Henrik és Roland napja van.